|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

metasutta

Lịch sử Phật Giáo qua từng thời đại lịch sử có sự thay đổi như thế nào?

Rate this Entry
Phật giáo được Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) truyền giảng ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ 6 TCN.Được truyền bá trong khoảng thời gian 49 năm khi Phật còn tại thế ra nhiều nơi đến nhiều chủng tộc nên lịch sử phát triển của đạo Phật khá đa dạng về các bộ phái cũng như các nghi thức hay phương pháp tu học. Ngay từ buổi đầu, Bổn Sư Thích Ca, người sáng lập đạo Phật, đã tổ chức được một giáo hội với các giới luật chặt chẽ. Nhờ vào sự uyển chuyển của giáo pháp, đạo Phật có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh xã hội, nhiều dạng người, nhiều tập tục ở các thời kỳ khác nhau, và do đó ngày nay Phật giáo vẫn tiếp tục tồn tại và ngày càng phát triển rộng rãi trên toàn thế giới ngay cả trong các nước có nền khoa học tiên tiến như Hoa Kỳ và Tây Âu. Mời đọc tiếp tại đây:
http://phatgiaonguyenthuy.org/chon-duong-tu-phat/

Submit "Lịch sử Phật Giáo qua từng thời đại lịch sử có sự thay đổi như thế nào?" to Digg Submit "Lịch sử Phật Giáo qua từng thời đại lịch sử có sự thay đổi như thế nào?" to del.icio.us Submit "Lịch sử Phật Giáo qua từng thời đại lịch sử có sự thay đổi như thế nào?" to StumbleUpon Submit "Lịch sử Phật Giáo qua từng thời đại lịch sử có sự thay đổi như thế nào?" to Google

Thể loại
Uncategorized

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: