|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

nhukhong

Thế nào là chánh pháp ?

Rate this Entry
Làm sao để biết mình tu tập xong chưa ? . Hay nói khác đi là mình tự biết mình đã CHỨNG ĐẠO GIẢI THOÁT ! . Hãy đọc , xem kỹ lại bài : “ SỰ CHỨNG ĐẠO PHÁP TRÍ – TUỲ TRÍ “ ; “ THIỀN ĐỊNH và THẦN THÔNG “ trang 45-46 này đi hỡi các vị đồng tu thân thương !

Submit "Thế nào là chánh pháp ?" to Digg Submit "Thế nào là chánh pháp ?" to del.icio.us Submit "Thế nào là chánh pháp ?" to StumbleUpon Submit "Thế nào là chánh pháp ?" to Google

Thể loại
Uncategorized

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: