|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

SEN-HỒNG

Khóc Mẹ

Rate this Entry


Hoàng hôn phũ xuống hết 1 ngày
Mẹ đi giờ chẳng hẹn cùng ai..!!
Con ngồi khóc mẹ lòng thương nhớ
Nước mắt nào rơi giọt vắn dài
....
Mẩu tử tình thâm khóc người đi
Lệ sầu tuông chảy ướt bờ mi
Từ nay vạn nẻo tìm đâu bóng ..??
Tạo hóa bày chi..cảnh biệt ly..!!!!

nguoiTAYNINH

Submit "Khóc Mẹ" to Digg Submit "Khóc Mẹ" to del.icio.us Submit "Khóc Mẹ" to StumbleUpon Submit "Khóc Mẹ" to Google

Thể loại
Uncategorized

Comments

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: