|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Conversation Between khuclunglinh and 123lalala

 1. 123lalala
  Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2017 - 2018 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Những người được đăng ký người phụ thuộc, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc.  Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế


  - Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính: Hướng dẫn trình tự đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cụ thể như sau:

  file excel theo doi tscd
  huong dan su dung ham vlookup

  Bước 1: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:


  (1.1) Đăng ký Người phụ thuộc lần đầu:

  a. Nếu là cá nhân tự đăng ký với Cơ quan thuế:

  + Hồ sơ gồm có:

  - Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnhMẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
  - Bản sao CMDN hoặc Thẻ căn cước, hoặc Giấy khai sinh, hộ chiếu còn hiệu lực (Ko cần Công chứng)
  - Ngoài ra cần có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, theo từng trường hợp cụ thể như bên dưới.

  + Nơi nộp hồ sơ:
  - Chi cục thuế nơi Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm nơi cá nhân cư trú.
  - Nếu cá nhân đang tính giảm trừ bản thân tại DN nào thì nộp cho Chi cục thuế quản lý DN đó
  - Nếu cá nhân thay đổi nơi làm việc thì nộp cho Chi cục thuế quản lý DN cuối cùng làm việc.


  b. Nếu Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên:


  Chú ý: Nếu bạn là kế toán DN muốn đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên của công ty thì làm theo hướng dẫn tại đây:
  Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh


  (1.2) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

  - Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc -> Người nộp thuế, Doanh nghiệp phải thực hiện khai bổ sung và đăng ký với cơ quan thuế.

  VD: Vợ Chồng anh chị A có 1 người con là B.
  - Tháng 1/2018 Chị vợ đã đăng ký người con B là người phụ thuộc tại Công ty C.
  - Nhưng đến tháng 10/2018 lại muốn chuyển người phụ thuộc (Người con B) cho Chồng tại Công ty D.
  Trình tự như sau:

  - Tháng 1/2018 Công ty C đăng ký cho chị Vợ: Trên Tổng hợp người đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh -> Nhập vào "Phần I. Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc" (Vì là đăng ký lần đầu, chưa có MST nên nhập vào đây) -> Trên cột "Thời gian tính giảm trừ" thì ghi như sau: "Từ tháng: 01/2018 - "Đến tháng": Để trống (Vì thời điểm này chưa biết là sẽ đăng ký giảm trừ đến khi nào.

  - Đến tháng 10/2018 muốn chuyển cho người Chồng thì Công ty C (Công ty Vợ) phải báo giảm người phụ thuộc. -> Trên bảng Tổng hợp người đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh -> Nhập vào "Phần II. Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc" (Vì người con đã có MST người phụ thuộc, nên phải nhập vào Phần II" -> Trên cột "Thời gian tính giảm trừ" - "Từ tháng - Đến tháng" thì ghi: 01/2018 - 10/2018.

  -> Sau khi bên Công ty vợ đã báo giảm -> Thì công ty bên Chồng mới báo tăng được, cụ thể như sau:
  - Trên bảng Tổng hợp người đăng ký phụ thuộc giảm trừ gia cảnh -> Nhập vào "Phần II. Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc" (Vì người con đã có MST người phụ thuộc, nên phải nhập vào Phần II -> "Trên cột "Thời gian tính giảm trừ" - "Từ tháng thì ghi: 11/2018 - "Đến tháng" để trống (vì chưa biết người Chồng định đăng ký giảm trừ đến bao giờ. Khi muốn chuyển thì lại báo giảm sau.)
 2. 123lalala
Hiển thị các tin nhắn từ 1 đến 2 của 2