|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

 • LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ Lược giải - PHẦN MỤC LỤC.

  (Bổ sung ML ĐT ĐL theo dần ABCD)  QUYỂN 1.

  Phẩm Tự-1: Lục chủng thành tựu

  + Lời giới thiệu Đại Trí Độ Luận.

  + Lời nói đầu (của SB TN Diệu Không)

  + Lược Sử Tổ Long Thọ

  + Những Tác Phẩm của Bồ Tát Long Thọ

  + TIỂU SỬ Ni trưởng THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG.

  + Giới Thiệu NỘI DUNG & HÌNH THỨC ĐTĐL

  + Bài nhận định Bát Nhã Tâm Kinh của ngài Đương Đạo

  + 20 Duyên Khởi

  + Tư duy - Duyên khởi 12:

  + Tư duy - Duyên khởi 16:

  + Tư duy - Duyên khởi 19:

  + PHẨM THỨ NHẤT - PHẨM TỰ:

  Nói về nghĩa: Như thị ngã văn nhất thời...

  + Tư Duy về nghĩa chữ TÍN:

  + 1. Tín thành tựu .

  + 2. Văn thành tựu :

  + 2. Thời thành tựu :

  QUYỂN 2.

  + Nói rộng thêm về nghĩa: Như Thị Ngã Văn ( Như vậy tôi nghe)


  000()000
  This article was originally published in forum thread: LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ Lược giải - PHẦN MỤC LỤC. started by vienquang6 View original post