|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

 • HOẰNG PHÁP LÀ BẢN HOÀI CHƯ PHẬT

  HOẰNG PHÁP LÀ BẢN HOÀI CỦA CHƯ PHẬT
  Nói đến hai chữ Hoằng Pháp có lẽ mọi người nghe rất quen thuộc , nhưng để hiểu một cách thấu đáo về ý nghĩa sâu xa và tầm quan trọng của hai từ này quả là một điều không phải dễ .
  Hoằng pháp có thể tạm giải thích là đem Giaó pháp của đức Phật đã giảng dạy truyền bá rộng ra , cho mọi người hiểu và thực hành theo . Trong suốt gần 50 năm đức Thế Tôn đã lấy công việc hoằng hóa , khai ngộ cho nhân loại làm chính yếu , mà không chỉ có Ngài mới làm việc này , Chư Phật mười phương ba đời cũng làm như thế và mục đích chính của Chư Phật cũng như vậy :
  “Xá-Lợi-Phất! Sao nói rằng các đức Phật Thế-Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra đời ? Các đức Phật Thế-Tôn vì muốn cho chúng sanh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời ; vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng-sanh mà hiện ra nơi đời ; vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời ; vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời .” ( Kinh Pháp Hoa – HT. Thích Trí Tịnh dịch ) .
  Khi tăng đoàn vừa thành lập , Đức Phật đã nghĩ ngay đến việc đưa những vị đệ tử đầu tiên này vào cuộc đời để cùng với Ngài diễn bày cho mọi người hiểu được giáo lý mầu nhiệm , thoát khổ .
  “Hỡi các Tỳ kheo! Như Lai đã được giải thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian và xuất thế gian , các ông cũng vậy... Này các Tỳ kheo , hãy đi vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông , vì lòng lân mẫn đối với thế gian , vì lợi lạc , vì hạnh phúc của trời và người . Các ông hãy đi , nhưng đừng đi hai người cùng một hướng , hãy đi mỗi người một ngả , hãy truyền bá chánh pháp . Này các Tỳ kheo, chánh pháp toàn thiện ở phần đầu, phần giữa cũng như phần cuối , cả trong ý tứ và lời văn . Hãy tuyên bố về cuộc sống toàn thiện và thanh tịnh... Chính Như Lai cũng đi , Như lai sẽ đi về hướng Uruvela (Ưu Lâu Tần Loa) ở Sanànigàma để hoằng dương giáo pháp . Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí , hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu , hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác ; được vậy, là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ”. (Mahavagga - Ðại Phẩm 19, 20).
  Nhiệm vụ mà đức Phật đã giao cho hàng đệ tử xuất gia đó là Hoằng Pháp Lợi Sanh , một công việc không phải dễ dàng , nhưng lại không được quan tâm đúng mức . Chúng ta có thể nói Phật Giaó sở dĩ thăng hoa từ một Tôn giáo của đất nước Ấn Độ trở thành một Tôn giáo của nhân loại đó là nhờ công tác Hoằng Pháp , nhưng phải trải qua hơn 19 thế kỷ kể từ khi Đạo Phật truyền vào nước ta thì Hoằng Pháp mới chính thức phân ra thành một ngành trong Giaó Hội và những lớp đào tạo chuyên ngành phục vụ cho công tác Hoằng Pháp mới ra đời dù rất sơ khai . Tiêu chí đào tạo , giáo trình giảng dạy , đội ngũ giảng viên bây giờ… hầu như chỉ là một sự chắp vá tạm thời , nhưng cũng nói lên được một điều là Phật Giaó Việt Nam đã ý thức được tầm quan trọng của công tác truyền bá. Trong khi đó ở các tôn giáo bạn họ đã làm từ rất lâu và đầu tư những nguồn kinh tài khổng lồ, thậm chí các vị phụ trách giảng đạo được đào tạo ở tại nước ngoài .
  Người có công rất lớn trong việc đưa công tác Hoằng Pháp lên một tầm vóc mới trước hết phải kể đến đó là cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa với những khóa đào tạo giảng sư mang tên : “ Sứ Gỉa Như Lai” và Hòa Thượng Thích Trí Quảng với những lớp đào tạo Cao – Trung Cấp Gỉang Sư . Có những người cho rằng : việc lập trường đào tạo giảng sư là một việc làm xa xỉ trong hoàn cảnh kinh phí Giaó Hội còn khó khăn ; là chạy theo thời thượng tạo thêm bằng cấp để tìm hư danh , hay : “ Thượng Tọa A, Hòa Thượng B nọ có học giảng sư đâu mà vẫn giảng hay…”. Những người có tư kiến như thế này là các vị thấy và cho rằng việc Hoằng Pháp là của người khác không phải của mình , nhưng tiêu chí của Ban Hoằng Pháp mong mõi là mỗi người tu sĩ đều là một Hoằng Pháp viên . Chúng ta có thể giảng chưa hay, làm đạo chưa thu hút đông quần chúng , nhưng không thể giảng sai và làm đạo mà không đi kịp thời đại ; để được như vậy thì đòi hỏi phải có vốn liếng kiến thức căn bản về Phật Học – Lý luận – Thuyết phục và Tổ chức. Do vậy một quá trình đạo tạo có bài bản, có trường lớp là điều không thể thiếu .
  Ngày nay khi chủ nghĩa khoa học đã trở thành thước đo của mọi sự thật , cho nên mọi người tìm đến chùa để cầu cạnh sự linh thiên mầu nhiệm không còn nhiều, người phật tử đến chùa họ chỉ mong tìm một phương pháp để hóa giải bất an, hệ lụy trong cuộc sống. Vì vậy những người đệ tử Phật hãy cùng nhìn lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Chư Phật, quý Ngài đều vì chúng sanh mê muội mà xuất hiện , vì chỉ dạy cho chúng sanh mà Chư Vị ra đời hay có thể nói vì sự nghiệp Hoằng Pháp Lợi Sanh mà Chư Phật xuất hiện . Chúng ta vinh danh là hàng Thích Tử xin hãy cùng nhau hướng đến tất cả sinh linh đang còn khổ đau, mê muội chung tay chuyển Bánh xe pháp nối tiếp Bản hoài Chư Phật hoàn thành sứ mệnh “ Hoằng Pháp Độ Sanh – Báo Phật Ân Đức ).

  THÍCH CHIẾU KHÁNH .