|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Most Popular Blogs

 1. Hình Phật đẹp vô song

 2. Uyển Mộng


  UYỂN MỘNG


  Nghiệp đã tạo kiếp nầy phải trả
  Những oan khiên nay đã nặng oằn
  Vận hành ngủ trược lục căn
  Thoát vòng quả báo trói trăn cuộc đời

  Bụi thời gian qua thời lưu chuyển
  Nẻo luân hồi thiên biến vạn hình
  Lắng lòng trì niệm tâm kinh
  Nương nhờ Tam bảo tánh minh quay về

  Đoạn phiền nảo lầm mê thức tỉnh
  Ánh từ quang chung đỉnh đạo đồng
  Bềnh bồng tóc trắng dạ trong
  Như mây,như khói hư không ảo huyền ...


  Bạch Vân Nhi
  12.15.2010
  Thể loại
  Uncategorized