|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Recent Blogs Posts

 1. Thay chan quang brvt

  Xin vui lòng truy cập trang web sau :

  http://www.lotuspro.net/MP3/TaPhap.htm
  http://www.lotuspro.net/CQ_XaHoiDen_TQ.htm
  http://youtu.be/bRQ0fUAnl7g (Ông Chân Quang đã công khai ca ngợi những hoạt động của XÃ HÔI ĐEN (Hội Tam Hoàng)

  Nếu được,xin vui lòng phổ biến rộng rãi để lấy ý kiến và xác minh sự thật.

  Ông Chân Quang Ca Ngợi Xã Hội Đen
  Người Con Phật Chân Chánh Nghĩ Gì Qua Đoạn Tự Cho Là Đang Thuyết Pháp Phật Của Ông Chân Quang?
  Tịnh Quang
  Kính thưa quý đạo hữu,
  Việc ông Chân Quang chen lẫn vào ngôi nhà Chánh Pháp của Như Lai, để phá hủy giáo lý của Phật đà, thì quá rõ ràng qua những băng giảng của ông và chúng đệ tử cuồng tín của ông tự cho là đang thuyết Pháp Phật. Sự thật quá rõ ràng minh chứng qua những băng giảng của ông, không gì để nói nữa. Chúng tôi thật quá xót xa, vô cùng thương cảm cho những số phận của những bạn trẻ và những đệ tử cuồng tín bị vô minh che lấp bản tánh sáng suốt của tự tánh, hiện còn bị ma pháp của ông cuốn hút, dụ dẫn về cái thế giới vô hình nào đó.
  Ngưỡng mong hồng ân Tam Bảo, nguyện cầu sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng, Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho người chưa hiểu Phật Pháp vì chướng duyên nên mới gặp được ma pháp của ông Chân Quang cuốn hút sớm thức tỉnh, ăn năn sám hối quay đầu về chánh Pháp để thoát khỏi vô lượng kiếp trầm luân về sau, với tội phỉ báng Tam Bảo.
  Ông Chân Quang giả mạo ẩn nấp làm tu sĩ của đạo Phật, để khai triển những giáo pháp của thế giới vô hình của ông, hầu lôi kéo người vào hố sâu của tội lỗi, té xuống vực thẳm của vô minh không ngày ra. Giữa Phật và Ma chỉ khác có đường tơ kẽ hở. Giáo lý của Phật đà là giáo hóa chuyển đổi ba nghiệp của chúng sanh, còn tà pháp thế giới vô hình của ông thì khuyến khích chúng sinh tăng tưởng nghiệp chướng qua ba cửa lậu Thân, Khẩu, Ý.
  Chuyện một Tăng sĩ công khai và hiên ngang chẳng để giới luật của Phật trong mắt, đăng tòa cái gọi là thuyết pháp Phật, để ca ngợi tổ chức giết người, cướp của (Hội Tam Hoàng) ở thế kỷ 21, duy chỉ có ông tà sư giả mạo len lỏi trong tòa nhà của Như Lai, duy chỉ có ông Chân Quang chớ không còn ai dám nữa.
  Ông bảo nước Singapore được ổn định là do nhờ Xã Hội Đen quá tốt nên mới tạo một nước Singapore ổn định như vậy, chớ không phải nhờ vào Pháp luật mà người dân của nước này tuân theo, để cùng tạo một nước phát triển và giàu có như Singapore. Ông có biết ông đang nói gì không? Và những đệ tử trung thành của ông ngồi nghe ông trả bài đã nghĩ gì?, có phải cũng như ông không? Nếu không sao lại có thể ngồi nghe ông thhuyết giảng những chuyện dỡ hơi, rồi gán cho là đang giảng Phật Pháp.
  Ông có biết không, những cuộc sống chung trên cõi đời này, nếu như không có giới luật thì sẽ không thành tựu được.
  Cổ đức nói: "Nước không luật nước loạn. Dân không luật dân vô trật tự. Đoàn thể không luật đoàn thể tan rã. Tôn giáo không luật tôn giáo không tồn tại". Giới luật lại càng là chủ yếu trong tín đồ của đạo Phật. Thật là tội nghiệp cho ông, chẳng biết ông nói gì? Chúng tôi rất mông những người còn có thiện duyên nên nghe những cái kiểu thuyết Pháp của ông đầu độc người nghe, đã vậy mà không biết trước Phật sám hối, trái lại còn ca tụng ông, nghĩ mà muốn rơi lệ, vì thương cho những người chẳng biết gì, rồi cùng chung đọa và ác đạo.
  Giới luật chân chánh của nhà Phật mà ông không chịu bỏ tâm nghiên cứu, gìn giữ. lại bỏ công sức để tìm kiếm những luật lệ của tập đoàn Xã Hội Đen. Ông chính là một trong những thành viên tội ác nằm vùng trong đạo Phật. Khi bảo Phật giáo phát triển là nhờ vào sự tiếp tay của Xã Hội Đen, có phải ông đang nói ông không? Có phải ông tự cho rằng Phật Giáo phát triển là nhờ vào sự tiếp tay của ông và những người chung ý đồ tiêu hủy Phật giáo như ông không?
  Những tôn giáo thần quyền, rình rập để phá hủy Phật giáo, dùng vật chất để cải đổi tín ngưỡng thì đã có từ lâu rồi không cần ông nói mà người con Phật chúng tôi mới biết đâu.
  Ông Chân Quang ơi! Chúng tôi xin hét to vào tai của ông rằng: " Sở dĩ đạo Phật hiện hữu cho đến ngày nay và đang phát triển mạnh mẽ, là đều nhờ vào sự nghiêm trì giới luật từ chư tôn đức và tín đồ của Phật giáo. Chớ phải nhờ vào hay do tập đoàn thể của Xã Hội Đen mà được".
  Ông hãy dẹp cái lối ma thuyết của ông đi, ma thuyết của ông chỉ cuốn hút những kẻ tâm bất chánh, xem Tam Quy Ngũ Giới căn bản của đạo Phật như trò đùa. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên bất cứ lời ma thuyết nào của ông. Vì đức Phật đã dạy rất rõ ràng trong Tam Tạng Kinh.
  Là người con Phật, học hạnh từ bi, nên phải làm sáng tỏ cho người được biết, để vạch ra cho rõ rằng cái nào là xuất phát từ Phật giáo và cái nào là từ thế giới ma của ông, mà ông hiện đang chen lẫn giả đắp y của Phật để tuyên truyền ngôn từ của ma giới.
  Chúng tôi thành tâm cầu nguyện đức Địa Tang Vương Bồ tát gia hộ cho ông, để ông quay lại trước khi rơi vào vực thẳm.
  Hồi đầu ...
  Thể loại
  Bogtapthe