|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Recent Blogs Posts

 1. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma SamBuddhassa

 2. blog của tui

  hôm nay xây nhà mới
  ai tới thì cứ tới
  ai không tới thì thôi
  mới cất còn trống trơn.

  00000
  em chỉ biết làm thơ con cóc, bác nào vào đây thì thông cảm !
  oooo


  ------
  Con kính chào thầy Viên Quang,
  Con cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe, chúng sanh dễ độ, Phật sự chóng viên thành.
  (Con không post comment bên dưới được, nên viết tạm ở đây)
  Thể loại
  Blogcanhan
 3. Học Phật từ xa.

  [QUOTE=vienquang6;101092][SIZE="5"][B][COLOR="navy"]* Ý thức.[/COLOR][/B]  Ý thức là một trong 8 thức tâm vương (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức).

  kinh pháp cú nói về Ý thức, như sau:

  [COLOR="red"]1. "Ý dẫn đầu các pháp,
  Ý làm chủ, ý tạo;
  Nếu với ý ô nhiễm,
  Nói lên hay hành động,
  Khổ não bước theo sau,
  Như xe, chân vật kéo ".

  2. "Ý dẫn đầu các pháp,
  Ý làm chủ, ý tạo,
  Nếu với ý thanh tịnh,
  Nói lên hay hành động,
  An lạc bước theo sau,
  Như bóng, không rời hình ".
  [/COLOR]
  Trong duy thức học, nói về Ý thức:

  [COLOR="blue"]Trong tám thức duy có thức thứ Sáu này rất lanh lẹ và khôn ngoan hơn hết, nên trong bài thơ Bát thức có câu rằng:"Độc hữu nhứt cá tối linh ly" (riêng có một cái thức rất lanh lẹ). Suy nghĩ làm việc phải, thức này đứng đầu; còn tính toán tạo tác việc ác, thì nó cũng hơn cả. Bởi thế nên trong Duy thức nói:"Công vi thủ, tội vi khôi" (Nói về "Công" thì thức này hơn hết, còn luận về "Tội" thì nó cũng đứng đầu). Thức này cũng có công năng chấp Ngã và chấp Pháp.[/COLOR]

  Ý thức có tầm hoạt động sâu rộng nhiều mặt, như:

  [COLOR="blue"]1/Minh liễu ý thức (ngũ câu ý thức): ý thức phân biệt sự việc rõ ràng, nó cùng tiền ngũ thức đồng thời sanh khởi, hiện tượng cảnh vật (biểu sắc) phân biệt. Ví dụ: mắt thấy hoa hồng, hình dáng cành hoa (hình sắc) khi cộng với ý thức (thức thứ 6) tiến hành phân tích,biện giải nó mới nhận biết hoa hồng (ngũ câu ý thức)

  2/Độc đầu ý thức: ý thức tự sinh khởi 1 mình (bất cầu ý thức) có 3 loại:

  a/Tán vị ý thức: trạng thái ý thức không liên quan 5 thức trước, 1 mình tư duy sanh khởi. Ví dụ: nhớ nghĩ việc quá khứ, tưởng tượng việc tương lai,..

  b/Mộng trung ý thức: ý thức hoạt động 1 mình trong giấc mộng. Ví dụ: giấc mộng thấy bị rượt đuổi mồ hôi ra lã chã,…

  c/Định trung ý thức: tiến sâu vào chánh định tâm không tán loạn, ý thức chuyên vào cảnh định duyên vào lý – sự lý vô thường vô ngã. Sự chỉ cho cực lược sắc –cực huýnh sắc – và định tự tại mà sanh ra các cảnh sắc. Ví dụ: niệm Phật tam muội – khi định tâm sáng suốt thấy Phật – hào quang – thần thông biết việc quá khứ, hiện tại, vị lai (trạng thái siêu cảm tri giác của siêu tâm lý học (parapsychology)

  3/Cuồng loạn ý thức: ý thức mất bình thường. Gồm có 3 trạng thái:

  - Say rượu, uống thuốc quá liều, sử dụng những loại kích thích ma túy,..
  - Cuồng: ý thức cuồng loạn, phân biệt tâm thần,..
  - Huyễn: huyễn giác như sốt cao nhìn thấy màu xanh ra màu đỏ. Ngoài ra còn:
  + Do tha dẫn phát ý thức: ý thức phát khởi do năng lực bên ngoài hướng dẫn ví dụ: thôi miên, chú thuật, thần thông,..
  + Lâm chung ý thức: Phật dạy: ý thức sắp lâm chung cùng với các loại ý thức lúc bình thường không giống nhau gọi là dị thục thức (quả báo chính mùi tự nhiên sanh khởi không còn tự chủ được)
  Tâm ô nhiễm của ý thức chuyển hóa thanh tịnh, không còn phiền não ô trược thành trí huệ sáng suốt như thật, thành diệu quan sát trí là tâm Phật (lấy chánh tri kiến làm đầu)
  Trong các thức chỉ có ý thức mới đủ chức năng ly dục, tư duy uyên thâm, công cụ tu như thật quán chứng chân lý – quán triệt tục trí và chân trí. Các thức khác không có. Khi nó chuyển thành diệu quan sát trí thì mạt na thức cũng theo đó mà chuyển thành bình đẳng tánh trí
  Ý thức rất linh hoạt, chỉ trừ 5 trường hợp ý thức không có mặt:

  1/Vô tưởng thiền
  2/Vô tưởng định
  3/Diệt tận định
  4/Ngủ say không mộng mị
  5/Lúc bất tỉnh (chết giấc): nó vận hành liên tục, thời gian ngừng nghĩ rất ngắn[/COLOR]

  * Câu hỏi của ĐH nằm trong trường hợp "Mộng trung ý thức". ...
  Thể loại
  Blogcanhan
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối