|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

Recent Blogs Posts

 1. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma SamBuddhassa

 2. blog của tui

  hôm nay xây nhà mới
  ai tới thì cứ tới
  ai không tới thì thôi
  mới cất còn trống trơn.

  00000
  em chỉ biết làm thơ con cóc, bác nào vào đây thì thông cảm !
  oooo


  ------
  Con kính chào thầy Viên Quang,
  Con cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe, chúng sanh dễ độ, Phật sự chóng viên thành.
  (Con không post comment bên dưới được, nên viết tạm ở đây)
  Thể loại
  Blogcanhan
 3. Gốc của Khổ Vui

  [QUOTE=KimLien;85505][CENTER][B][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=Navy]Gốc của Khổ Vui[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
  [/CENTER]

  <table class="ctcPictureTable" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td>[IMG]http://giacngo.vn/userimages/2014/03/16/12/phat%20%20hoc.jpg[/IMG]</td></tr></tbody></table> [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]Luận [I]Phân biệt công đức [/I]có chép lại câu chuyện như sau: “Có một vị Tỳ-kheo tu tập thiền quán trong vùng chôn cất tử thi. Một đêm nọ trong lúc vị Tỳ-kheo đang quán bất tịnh nơi các tử thi thì từ đâu xuất hiện một con quỷ đói. Con quỷ trông thật gớm ghiếc đi đến một tử thi và đánh tử thi với vẻ căm giận, vị Tỳ-kheo trông thấy thế hỏi: [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]- Tại sao lại đánh tử thi đó?[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]Con quỷ đáp:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]- Tử thi này làm khổ tôi như vầy nên tôi đánh nó. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]- Ngươi nói thế nghĩa là sao? Vị Tỳ-kheo ngạc nhiên hỏi.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]- Tử thi này là thân xác của tôi lúc còn sống. Vì nó mà tôi tạo tác biết bao ác nghiệp để bây giờ phải chịu khổ thế này. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]Nghe con quỷ nói thế, vị Tỳ-kheo bảo:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]- Sao không đánh tâm của ngươi, đánh tử thi nào có ích gì?[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]Một lúc sau có một thiên nhân đến rải hoa trời Mạn-đà-la lên một tử thi khác. Vị Tỳ-kheo ngạc nhiên hỏi:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]- Vì cớ gì rải hoa lên tử thi hôi thối ấy?[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]Vị thiên nhân đáp:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]- Tôi nhờ tử thi này mà được sinh lên cõi trời. Tử thi này là bạn lành của tôi, cho nên tôi đến rải hoa báo đáp.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]Vị Tỳ-kheo hỏi:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]- Sao lại nhờ tử thi này mà được sinh thiên?[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]Vị thiên nhân đáp:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]- Tử thi này là thân xác của tôi lúc còn sống. Nhờ có nó mà tôi tu phước, tạo nhiều thiện nghiệp, nên sau khi chết được sinh lên cõi trời. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]Vị Tỳ-kheo lại nói:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]- Sao chẳng đem hoa rải trong tâm mình, lại đi rải lên tử thi hôi thối? Tâm mới là cái gốc tạo thiện ác chứ đâu phải cái thân kia. Sao lại bỏ gốc tìm ngọn vậy!”.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]Nhờ có thân mà chúng ta có thể tạo nghiệp thiện hoặc ác, từ đó nghiệp dẫn dắt chúng ta vào đường vui hoặc khổ. Tuy nhiên, cái thân chỉ là công cụ, là phương tiện, còn động cơ tạo nghiệp, nguồn gốc bộ máy vận hành tạo nghiệp chính là tâm ý của con người. Tâm ý chỉ đạo cho thân hành động. Tâm ý sinh khởi ý niệm thiện thì dẫn dắt thân hành động thiện; tâm ý sinh khởi ý niệm ác thì dẫn dắt thân hành động ác. Trong câu chuyện trên, vị Tỳ-kheo khai thị cho con quỷ biết rằng chính vì cái tâm tạo ác nghiệp mà nó phải bị đọa làm loài ngạ quỷ. Vị Tỳ-kheo cũng chỉ cho vị thiên nhân kia biết chính nhờ cái tâm biết tạo thiện nghiệp, khéo tu tập mà được sinh lên cõi trời. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=Navy]Đức Phật dạy: “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình” [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times ...
  Thể loại
  Uncategorized
Trang 1 của 133 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 101 ... CuốiCuối