|| Hướng dẫn gửi bài ở Trang Chủ Diễn Đàn |||| Lưu niệm Thành Viên|| Lấy lại password đã quên || || Đăng ký vào danh sách Cộng Tác Viên Tình Nguyện Diễn Đàn ||
|| Danh Sách Thành Viên Ban Điều Hành nhiệm kỳ II (2013-2014) ||
Love Telling Không có thông điệp!

nhukhong

  1. Thế nào là chánh pháp ?

    Làm sao để biết mình tu tập xong chưa ? . Hay nói khác đi là mình tự biết mình đã CHỨNG ĐẠO GIẢI THOÁT ! . Hãy đọc , xem kỹ lại bài : “ SỰ CHỨNG ĐẠO PHÁP TRÍ – TUỲ TRÍ “ ; “ THIỀN ĐỊNH và THẦN THÔNG “ trang 45-46 này đi hỡi các vị đồng tu thân thương !
    Thể loại
    Uncategorized