PDA

View Full Version : Các bài viết liên quan Mật Tông 1. Mật Tông - Giải thích Kiến lập Mandala
 2. Nhạc Thập Chú Tiếng Phạn Rất Hay!
 3. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII khai thị
 4. Phụ nữ và giác ngộ không phân biệt giới tính trong quan kiến Kim Cương Thừa
 5. Phá Định Nghiệp Chân Ngôn
 6. Om mani padme hum
 7. Quan Âm sám hối chú
 8. Nghi quỹ niệm tụng kinh dược sư
 9. đà la ni cửu phẩm vãng sinh
 10. Phật thuyết kinh bảo sinh đà la ni
 11. Đức Phật Dược Sư
 12. Thần chú của Mật Tông
 13. Các thần chú đeo giữ trên người
 14. Một đời người một câu thần chú.
 15. Mật tông Việt Nam
 16. Các thần chú đặt trong bảo tháp, chuông và tượng phật
 17. Tổng quan về quán đỉnh
 18. Kho tàng gia trì - nghi quỹ đức phật
 19. Kệ tụng THỈNH CẦU CHƯ TỔ CỦA ĐẠI HỌC VIỆN NALANDA
 20. Về đạo Phật và Samaya
 21. Ba mươi lờ khuyên tâm huyết của Gyalwa Longchenpa
 22. Biến thực chân ngôn
 23. Cam lồ thủy chân ngôn
 24. TSOK là gì?
 25. Đạo sư và đệ tử
 26. Lịch trình chương trình hoằng pháp của tăng đoàn Drukpa ở Việt Nam 2011
 27. ý nghĩa lễ quán đỉnh changwa
 28. Ý nghĩa,công năng hành giả trì chú đại bi
 29. Lợi ích của việc trì tụng thần chú Om mani padme hum
 30. Thoát Khỏi Sự Bất Mãn
 31. Từng bước thực hành thần chú Đại Bi
 32. Đời sống trong sáu cõi và thần chú Om Mani Padme Hum.
 33. Dechen Choekhor 100 Triệu Thần chú Quan Âm (12/1 – 10/2/2012)
 34. Tu viện Dechen Choekhor
 35. Trì tụng tập thể Thần chú Đạo sư Liên Hoa Sinh - tu viện của ngài Dodrupchen V
 36. Cho mình hỏi khi niệm Phật có được Hộ Pháp bảo vệ ko
 37. Tổng hợp các trang web Kim Cương thừa
 38. MẬT Tông
 39. Nền Tảng Cho THỰC HÀNH BỒ ĐỀ TÂM
 40. MƯỜI BÀI CHỨNG ĐẠO CA VĨ ĐẠI NHẤT CỦA MILAREPA và Bài Ca Sáu Điểm Tinh yếu
 41. Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa - Lịch trình Pháp hội Việt nam 2013
 42. Biến ổ cứng máy tính thành bánh xe cầu nguyện
 43. Năng lực của kinh luân thời nay
 44. Giới thiệu TẠNG THƯ SỐNG CHẾT
 45. Cơ sở tư tưởng Mật Tông Tây Tạng qua các huyền nghĩa của Đại thần chú Om Mani Padme Hum
 46. Hành trì Mật tông Tây Tạng Tại Việt Nam
 47. ĐH Prahevajra
 48. Linh Ứng Đồ Hình Mạn Đà La
 49. Lịch Sử Phật Giáo Kim Cương Thừa
 50. Tam Tạng Pháp Sư Bất Không
 51. Đi dạo bằng năng lực tâm linh (xuất linh quang)...
 52. Dây đeo chú Lăng Nghiêm
 53. Ngày Cát Tường Thỉnh chư Phật và chư Bồ Tát theo truyền thống Tây Tạng
 54. Đốt quần áo vàng mã người chưa siêu thoát nhận được!