PDA

View Full Version : Các bài viết liên quan Tịnh Độ Tông 1. Lời khuyên củng cố tín tâm chư liên hữu ("Luận Niệm Phật" của Đại Sư Đàm Hư)
 2. Làm Thế Nào Niệm Được Bền Lâu?
 3. Phẩm Phổ Môn (minh họa bằng tranh)
 4. Không Thủ không Xả rốt ráo chỉ là chuyện sau khi đã thành Phật!
 5. Ta bà và cực lạc
 6. Thỉnh quyển “Nghi Thức Phóng Sanh”
 7. Những Lời Phật Dạy Về "Niệm Phật"
 8. Khuyên tu làm phước, niệm phật
 9. Bài kệ niệm phật
 10. Tây phương yếu quyết
 11. Ấn Quang Pháp Sư Khai Thị Người Mới Phát Tâm Học Phật
 12. Long Thọ Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
 13. 100 Bài Kệ Niệm Phật
 14. Sự mầu nhiệm & nét đẹp của niệm Phật
 15. Thầy Thích Thái Hòa Giảng "Niệm Phật Và Niệm Bụt"
 16. Cảm tác vía từ phụ Di Đà
 17. Hiểu rõ mục đích giáo dục phật đà
 18. Tam quy y
 19. Tường thuật lại sự kỳ lạ về cây tùng
 20. 10 Cái Tệ Làm Chướng Ngại Pháp Môn
 21. 10 Vấn Đề Lớn Của Việc Niệm Phật
 22. Sự Lợi Ích của Pháp Môn Dược Sư
 23. Cách Thức Để Được Sinh Ra Ở Cực Lạc
 24. [Khánh Tuế 17-07] Nhắc Nhở Tu Hành của Hòa Thương Thích Trí Tịnh
 25. 17 lời nguyện
 26. Bài Kệ Ca ngợi Đức A Di Đà
 27. Thầy Tôi Dạy Tôi Niệm Phật
 28. 32 Lời Sám Hối - Cầu Nguyện
 29. A Di Đà Kinh Hợp Giải (Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa hợp dịch)
 30. Thầy Tôi Dạy Cảnh Giới Cực Lạc Trong Tôi
 31. Mười niệm vãng sanh
 32. Phương thức niệm Phật đời Trần
 33. Thật Thà Niệm Phật
 34. Niệm phật tiêu trừ tai nạn
 35. Niệm Phật Vãng Sanh Có 30 Điều Lợi
 36. Niệm phật cảnh
 37. Sự mầu nhiệm và nét đẹp của niệm Phật
 38. Tịnh Độ Đích Thực
 39. Sự tối kỵ trong niệm Phật.
 40. Cuộc đời đức phật thích ca từ lúc đản sanh đến đến niết bàn .p1
 41. Cuộc đời đức phật thích ca từ lúc đản sanh đến đến niết ban.p2
 42. Cuộc đời đức phật thích ca từ lúc đản sanh đến đến niết bàn .p3
 43. Phật hoá thân thành cá độ sinh
 44. Người Niệm Phật Không Nên Cầu Thấy Phật
 45. Giải Pháp Giúp Niệm Phật Lúc Ngủ
 46. Tây Phương Du Kí
 47. Khai thị của 1 vị tu đạt bất niệm tự niệm
 48. Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng Kinh Vô Lượng Thọ
 49. Niệm Nam Mô “A Di Đà Phật” hay “A Mi Đà Phật”?
 50. Vãng Sanh 3 Ngày Sống Lại Kể Về Tây Phương Tịnh Độ
 51. Chỉ rõ công phu niệm Phật
 52. Vì sao niệm Phật không vãng sanh ?
 53. Cuộc đời và tấm gương của một cư sĩ thành tựu Bất Niệm Tự Niệm!
 54. Tụng: Kinh A Di Đà (Nhất Hạnh)
 55. Niệm phật
 56. Bài tựa về Văn Thập Phương
 57. 7 Câu hỏi về Pháp Môn Tịnh Độ- Sư Giác Khang
 58. 100 Bài Kệ Niệm Phật
 59. Tổng hợp tất cả video bài kinh 66 của Sư Giác Khang
 60. Ý Nghĩa Niệm Phật
 61. Bản nhạc niệm Phật 2014 mới
 62. PS Tịnh Không giảng kinh Vô lượng thọ trọn bộ lần thứ 10
 63. Niệm Phật thập yếu.
 64. Ý nghĩa danh hiệu Phật A Di Đà và Quốc độ của Ngài ra sao?
 65. Sự thù thắng của pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn
 66. Gửi hungmq cùng các vị bên Tịnh độ tông
 67. hỏi đáp về pháp môn niệm phật theo kinh phật và lời tổ
 68. đạo phật và khoa học hiện đại
 69. nhận thức và tu hành pháp môn niêm phật theo kinh phật và lời tổ
 70. Niệm phật như thế nào mớiđược phật a di đà tiếp dẫn về tpcl
 71. sống gửi thác về
 72. Lời Tự Thú Của Một Sư Cô
 73. Niệm Phật được cứu
 74. Làm thế nào để câu niệm phật luôn trong tâm ?
 75. Khuyên Người Niệm Phật (Trọn bộ 4 tập - chia theo Thư) - Cư sĩ Diệu Âm
 76. Hòa Thượng Hải Hiền Vãng Sanh
 77. Tuyên Ngôn Niệm Phật
 78. Thiền Sư Duy Tắc Trả Lời Hành Giả Tịnh Độ
 79. Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng
 80. Lịch Sử Những Gương Vãng Sanh Hiện Điềm Lành Trong Việc Tu Pháp Môn Tịnh Độ
 81. Người tu Tịnh Độ phải Quy y với Phật A Di Đà và phải có Pháp Danh Diệu Âm?
 82. TẠI SAO phật giáo NAM TÔNG lại KHÔNG TIN có đức phật A di đà (thầy Thích Chân Tính)
 83. Ung Thư Gan Niệm Phật 3 Ngày Được Tây Phương Tam Thánh Giáng Mây Tiếp Dẫn
 84. Truyện Người Niệm Phật Vãng Sanh cực lạc
 85. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng - Nam Mô A Di Đà Phật - Niệm Phật thành Phật - Pháp sư Tịnh Không giảng.
 86. Tổng hợp niệm Phật - Nam Mô A Di Đà Phật - của thầy Thích Trí Thoát, Chùa Hoằng Pháp, Chùa Tam Chúc,...