PDA

View Full Version : Thông tin Ấn Tống Kinh Điển



 1. Thỉnh Kinh Vô Lượng Thọ hay muốn phát tâm ấn tống Kinh
 2. Các cơ sở hoằng pháp của Hội Phật Đà trên khắp thế giới
 3. Lời dạy của Cổ Nhân ( xin các Mod đừng di chuyển đi nơi khác )
 4. Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc
 5. Thỉnh đọc sách của Thầy Huyền Diệu
 6. Quà Đầu Xuân - ( các bạn vào nhận quà nha )
 7. Chung tay góp sức hoằng dương Tịnh Độ !!!
 8. Thỉnh Kinh Vô Lượng Thọ, Đĩa, Kinh Sách Phật Giáo Miễn Phí
 9. Thỉnh ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN & TAM BIÊN
 10. Ghi Danh Vào Làng Di Đà Tầm Nguyên ở Sandiego, Cali
 11. ** Báo ân đường **
 12. Cùng ấn tông kinh Diệu Pháp Liên Hoa
 13. Nghi Thức Tụng Niệm
 14. Nghi Thức lễ vía Phật A Di Đà
 15. Nghi Thức Lễ Phật Thành Đạo
 16. Ấn tống kinh sách được 10 điều lợi ích
 17. Mấy lời tâm huyết Ấn tống kinh sách