PDA

View Full Version : Thời khóa tu học Hệ Phái Khất Sĩ  1. Khóa tu truyền thống lần IV của Hệ phái Khất sĩ
  2. Đêm thiền tập, pháp thoại, dâng y ca
  3. Hình ảnh lễ dâng y tại TX Trung Tâm - Bình Thạnh
  4. 300 Tăng Ni Giáo đoàn III Khất sĩ trì bình khất thực
  5. Tăng Ni sinh HHPKS tu học tại Ấn Độ tổ chức lễ Vu lan - Tự tứ PL. 2555
  6. Khóa tu truyền thống lần thứ VI
  7. Khóa tu truyền thống lần VII
  8. Khai giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì cho Hệ Phái
  9. GĐ III HPKS : trì bình khất thực tại Đồng Nai
  10. Khóa tu truyền thống Giới-Đinh-Tuệ