PDA

View Full Version : Thông tin tu học ở các Tự Viên PG Nguyên Thủy  1. Lịch chia sẻ Thiền Vipassanā của HT. Viên Minh tại Paris - Pháp (2018)
  2. Chương trình tu thiền theo trường phái Pa Auk tại Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam (T6/2018)
  3. [Thông báo] Kênh thông tin chính thức của Thiền sư Thích Minh Niệm