PDA

View Full Version : Phòng nhắc nhở thành viên vi phạm 1. THÔNG BÁO về thành viên Happysacca
 2. Đề nghị thành viên langmaiweb ngưng đăng bài SPAM (XẢ RÁC)
 3. MA VUONG
 4. A Tỳ địa ngục du ký
 5. PP TU MẬT đơn giản mà nhiệm màu
 6. Âm Luật Vô Tình
 7. Cảnh báo Sở Tri Chướng
 8. Thiền ngộ và tĩnh tọa (PS- Thánh Nghiêm)
 9. Nhắc nhở thành viên Học Phật
 10. Thành viên Học Phật xem thường cảnh cáo của Thầy Tổng Quản
 11. Đức Hồng y chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2013.
 12. Cuộc gặp gỡ tại chùa Huê Nghiêm.
 13. Điều đáng xấu hỗ
 14. "nhãn đầu mùa" phát ngôn bừa bãi
 15. nhãn đầu mùa cần nhớ mình là ai ?
 16. Nhắc nhở t/v quantro
 17. Thiếu Nữ KHOE THÂN GỢI CẢM bên HOA SEN - Nghệ Thuật hay Dung Tục???
 18. phát hiện bài viết vi phạm nội qui
 19. Thích mãi moi soi mói gây chuyện
 20. sao lại khóa chủ đề BẢN LAI DIỆN MỤC LÀ GÌ?
 21. Namonamo vi phạm nội quy
 22. Cảnh cáo TV vi phạm * Các điều khoản đặc biệt cần quan tâm:
 23. Tư tưởng ngoại đaọ (HP cảnh báo)
 24. Tổ Huệ Năng ăn cướp hồi nào ?
 25. Vi phạm nội qui
 26. Lý do VQ xoá mod và nick 2 vị phỉ báng kinh và Tổ
 27. Hắc Phong nên xem lại cách phát ngôn
 28. Kính mọi người