PDA

View Full Version : Thông Báo 1. Thông Báo 17-07-2010
 2. Thông Báo liên quan thay đổi nhân sự và bổ sung Mod mới trong Ban Điều Hành.
 3. chức năng Admin sẽ được chuyển qua nhiệm vụ của Ban Kỷ Thuật để quản lý hệ điều hành
 4. Về chuyện Thầy Chân Quang
 5. Thành viên NTT không được phép tuyên truyền TÀ ĐẠO
 6. Không được đăng bài tuyên truyền Khổng Giáo
 7. Không nên đăng bài tràn lan
 8. Diễn Đàn này không dính dáng chính trị
 9. Cùng bạn hovantanh
 10. Cảnh cáo thành viên vanphap
 11. Mất dữ liệu
 12. Cùng bạn Cao Phương Thảo
 13. Cùng bạn vovi
 14. Đôi lời tâm sự.
 15. Cùng bạn tritung
 16. Xác lập Thành Viên Chính Thức
 17. Thông báo về thích chân quang
 18. Cùng Chúng sinh sợ Quả
 19. uudamhoahoi chú ý
 20. Diễn Đàn Phật Pháp tái hoạt động.
 21. Nghiêm cấm tư tưởng Chúa và Phật cũng như nhau
 22. Tiêu chuẩn bài viết.
 23. Tạm khóa nick 3 ngày để sử lý bài viết
 24. Gia tăng quyền hạn của Ban Đại Biểu.
 25. Thông báo về muathularung.
 26. Thay đổi nhấn sự Ban Điều Hành
 27. Thành viên phapchieumt nhiều lần vi phạm nội qui
 28. Ổn định lại diễn đàn.
 29. Báo động
 30. Nhắc nhở thành viên
 31. Xác lập chức danh Trưởng Ban Đại Biểu.
 32. Tấn phong Thành Viên Vinh Dự.
 33. Mời auduongphong làm mod
 34. v/v Bổ sung mod và thành viên hội thảo BĐB
 35. Thông báo.
 36. Tân Trưởng Ban Đại Biểu
 37. Mời Bác Trừng Hải kiêm nhiệm
 38. Thỉnh ĐH rickpham quản lý chuyên mục.
 39. Suy Tôn Thành Viên Vinh Dự.
 40. Lời Tác Bạch
 41. Thỉnh Đạo hữu ngộkhông
 42. Các khóa thiền Vipassana tại Củ Chi, TPHCM trong năm 2017
 43. Thơ Cảm Ơn và Chúc mừng năm mới
 44. Chúc mừng năm mới
 45. Thỉnh Thành Viên Vinh Dự.
 46. Kính lễ quý thầy cùng các bậc tiền bối !
 47. Thỉnh Thành Viên Vinh Dự.
 48. Thỉnh mod quản lý chuyên mục