PDA

View Full Version : Các Khóa Tu Niệm Phật 1. KHÓA TU NIỆM PHẬT
 2. Pháp hội Tam Tu Thiền Tịnh Mật của Phật Quang Sơn
 3. Khóa tu niệm Phật ở Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà
 4. Khóa tu niệm Phật ở Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà
 5. Công phu Tịnh Độ và Lạy 108 lạy
 6. Xin chỉ giúp con Đạo Tràng Niệm Phật ở Biên Hòa !
 7. sống gửi thác về
 8. Niệm phật như thế nào mới được phật a di đà tiếp dẫn về tây phương cực lạc
 9. Nhận thức và tu hành pháp môn niệm phật theo kinh phật và lời tổ
 10. đạo phật và khoa học hiện đại
 11. Hỏi đáp về pháp môn niệm phật theo kinh phật và lời tổ
 12. Pháp Môn Tịnh Độ
 13. [Video] Nhận Thức và Hỏi Đáp về pháp môn Niệm Phật